Odwiert do badania gruntu Projekt wzmocnienia podłoża Praca podczas fundamentowania

Uprawniony geolog – Poznań i okolice


Podstawowym zakresem działalności naszej firmy z siedzibą na terenie miasta Poznań są kompleksowe prace badawcze oraz projektowe z zakresu geotechniki, geologii oraz hydrogeologii. Ważnym elementem naszej pracy jest nawiązywanie współpracy z różnymi specjalistami z branży budowlanej, co często skutkuje ścisłą współpracą przy realizacji kolejnych Inwestycji. Wykonujemy roboty geologiczne w różnorodnych warunkach terenowych, przy użyciu nowoczesnego sprzętu badawczego i wykorzystaniu nowatorskich rozwiązań technicznych. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych metod badawczych, podnosimy standardy organizacji prac geotechnicznych, geologicznych i hydrogeologicznych.

Kompleksowe usługi geotechniczne:
 • Wykonawstwo badań geotechnicznych (terenowych oraz laboratoryjnych)
 • Nadzory geotechniczne na budowach
 • Dokumentowanie geotechniczne oraz geologiczne
 • Projektowanie wzmocnień podłoża gruntowego
 • Projektowanie konstrukcji oporowych
 • Projektowanie fundamentów
 • Projektowanie odwodnień podłoża gruntowego
 • Analizowanie stateczności skarp
 • Analizowanie osiadań podłoża gruntowego
 • Analizowanie stopnia zanieczyszczenia podłoża gruntowego
 • Sporządzanie Ekspertyz geotechnicznych
 • Weryfikacja opracowań z branży geotechnicznej oraz geologicznej
Narzędzie do projektowania wzmocnień podłoża Badanie gruntu w programie Praca w programie do badania podłoża

Sprzęt do badania gruntu Praca podczas utwardzania podłoża Maszyna do utwardzania gruntu

Usługi geologiczne i geotechniczne na najwyższym poziomie


Nasz zespół tworzą doświadczeni i wykwalifikowani geolodzy, absolwenci UAM oraz Politechniki Poznańskiej, dzięki czemu świadczone przez nas usługi geotechniczne są na najwyższym poziomie i spełniają wszelkie wytyczne norm branżowych, instrukcji oraz Rozporządzeń.

Poza wykonawstwem badań geotechnicznych oraz opracowywaniem Dokumentacji i Projektów geotechnicznych, wykonujemy również kompleksowe badania zanieczyszczenia wód i gruntów (substancjami ropopochodnymi, metalami ciężkimi i innymi związkami). Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego zlecenia.

,
© 2017 - stabilnygrunt.pl