Odwiert do badania gruntu Projekt wzmocnienia podłoża Praca podczas fundamentowania

Realizacje


Naszym największym atutem oraz przewagą nad większością firm z branży geologicznej, jest fakt, że nie tylko wykonujemy badania geotechniczne, ale przede wszystkim, w przypadku rozpoznania złożonych lub skomplikowanych warunków gruntowych, jesteśmy w stanie opracować dla Państwa Projekt geotechniczny oraz indywidualny Projekt wzmocnienia podłoża. W ten sposób już na samym starcie dajemy Państwu gwarancję profesjonalnej i kompleksowej usługi geotechnicznej, której zwieńczeniem będzie bezpieczne posadowienie obiektu budowlanego.

Na swoim koncie mamy wiele zrealizowanych projektów wzmocnienia podłoża, zarówno dla klientów prywatnych, jak i biznesowych. Wykonane przez nas projekty wzmocnienia podłoża zostały z powodzeniem zrealizowane między innymi dla potrzeb budowy dróg (od gminnych do autostrad), hal magazynowych, stacji elektro-energetycznych, słupów wysokiego napięcia, budynków handlowych, usługowych, wielorodzinnych oraz jednorodzinnych na terenie całej Polski. Nasze projekty często uwzględniają nowatorskie technologie geotechniczne, a każdy nowy temat traktujemy indywidualnie, analizując zarówno bezpieczeństwo projektowanej konstrukcji, jak i koszty jej wykonania. Naszym celem zawsze jest znalezienie optymalnej metody poprawy warunków geotechnicznych lub posadowienia pośredniego, biorąc pod uwagę nie tylko skuteczność i ekonomiczność sposobu, ale także jego wpływ na środowisko przyrodnicze.

Projekty wzmocnienia podłoża Ciekawsze opracowania z zakresu geotechniki, geologii inżynierskiej i fundamentowania:
wykonane badania gruntu
,
© 2017 - stabilnygrunt.pl