Złożone lub skomplikowane warunki gruntowo-wodne, hydrograficzne, czy strome pochylenie terenu nie oznaczają wcale, że na wymarzonej działce nie może powstać budynek, czy inny obiekt budowlany.


Często zdarza się tak, że po rozpoznaniu badaniami geologicznymi w podłożu gruntów słabonośnych, Zleceniodawca otrzymuje informację, że na przedmiotowej działce nie warto się budować. Przeważnie jest to stwierdzenie na wyrost, wynikające z braku wiedzy na temat możliwości technologicznych inżynierii lądowej. Zdarzają się również przypadki, w których w celu realizacji inwestycji zaprojektowano wzmocnienie podłoża lub posadowienie pośrednie danego obiektu z wielkim zapasem bezpieczeństwa. Dzieje się tak z dwóch powodów, ponieważ większość geologów nie ma większego pojęcia na temat Mechaniki Budowli, a większość konstruktorów nie ma większego pojęcia o Geologii.


Geotechnika natomiast stanowi pomost pomiędzy Geologią, a Budownictwem, dzięki czemu możliwe staje się optymalne projektowanie oraz wykonawstwo robót fundamentowych, nawet w najbardziej skomplikowanych przypadkach.
Dostosowując się do potrzeb rynku, zwiększając zakres oraz jakość świadczonych przez nas usług, wprowadziliśmy następujące nowatorskie rozwiązania inżynierskie, w pełni dostosowane do zastanych warunków, niejednokrotnie ograniczając koszty inwestycji, pozwalając na realizację zamierzeń budowlanych.


W/w Oferta skierowana jest zarówno do prywatnych Inwestorów pragnących wybudować wymarzony budynek jednorodzinny, dla dużych Biur projektowych, projektujących drogi ekspresowe i autostrady, a także dla Developerów budujących osiedla budynków wielorodzinnych.

© 2017 - stabilnygrunt.pl