Galeria

Dzięki naszym projektom powstają drogi, tam, gdzie niedawno występowały bagna. Powstają budynki, tam, gdzie niedawno występowały grząskie piaski. Zostają zabezpieczone skarpy i zbocza na terenach zagrożonych powstaniem osuwisk i zsuwów gruntowych.© 2018 - stabilnygrunt.pl